Bu yazımızda bahsettiğim konuda bir infix ifadeyi nasıl postfix ifadeye çevirebileceğimizi adım adım anlatmıştım. Adımları tekrardan anlatmak gerekirse:

 1. Boş bir yığın yarat. (Yığın ile ilgili makaleme gitmek için tıklayın)
 2. İnfix ifadeyi en küçük birimlerine (token) böl.
 3. Eğer birim sol parantez ise yığına at.
 4. Eğer birim sağ parantez ise yığında sol paranteze uğrayana kadar yığını boşalt.
 5. Eğer birim bir Operator ise (+,-,*,/) daha önce eklenen ve şimdiki Operatorden aynı (isteğe bağlı) veya daha yüksek önceliği olanları yığından çıkar.
 6. İfadenin sonuna gelindiğinde yığını boşalt.

Yukarıdaki ifadenin C# karşılığını aşağıda paylaşıyorum:

public static string InfixdenPostFixe(string inFix)
    {
      // Çıktı
      string postFix = String.Empty;
      // İşlemlerin Olduğu yığın yapısı
      Stack<char> oprerator = new Stack<char>();
      // Girilen ifadenin uzunluğu kadar dönen bir döngü
      for (int i = 0; i < inFix.Length; i++)
      {
        char karakter = inFix[i];
        /* 
         * Eğer girilen karakter bir sayıysa 
         * Çıkış ifadesinin sonuna ekle
         */
        if (char.IsDigit(karakter))
        {
          // Birden fazla basamaklı olan sayılar için tekrar dön
          while (i < inFix.Length && char.IsDigit(inFix[i]))
          {
            postFix += inFix[i];
            i++;
          }
          i--;
          continue;
        }
        // Eğer karakter sol parantez ise işlemlerin olduğu yığına ekle
        else if (karakter == '(')
        {
          oprerator.Push(karakter);
        }
        /*
         * Eğer girilen karakter bir işlemse sol parantez ifadesini görene kadar
         * veya daha öncelikli bir işlem görene kadar çıkış ifadesinin sonuna ekle
         * en sonda da ifadeyi işlem yığının sonuna ekle 
         */
        else if (karakter == '*' || karakter == '+' || karakter == '-' 
             || karakter == '/' || karakter == '^')
        {
          while (oprerator.Count != 0 && oprerator.Peek() != '(')
          {
            if (OncelikliMi(oprerator.Peek(), karakter))
              postFix += oprerator.Pop();
            else
              break;
          }
          oprerator.Push(karakter);
        }
        /*
         * Eğer girilen karakter sağ parantez ise sol parantez görene kadar
         * işlemleri çıkış ifadesine yaz
         */
        else if (karakter == ')')
        {
          while (oprerator.Count != 0 && oprerator.Peek() != '(')
          {
            postFix += oprerator.Pop();
          }
          if (oprerator.Count !=0)
          {
            oprerator.Pop();
          }

        }
      }
      // Kalan işlemleri de çıkış ifadesnin sonuna ekle
      while (oprerator.Count != 0)
      {
        postFix += oprerator.Pop();
      }
      return postFix;
    }
    private static bool OncelikliMi(char ilkIslem, char ikinciIslem)
    {
      // Girdi de var olabilecek işlemleri
      string oncelikSirasi = "(+-*/^";
      // Yukarıdeki oncelikSirasi değişkenine göre işlemlerin gerçek öncelikleri
      int[] oncelikler = { 0, 1, 1, 2, 2,3 };

      // Girilen işlemlerin oncelikSirasi değişkeninde hangi indisde olduğunu bul
      int ilkIslemOnceligi = oncelikSirasi.IndexOf(ilkIslem);
      int ikinciIslemOnceligi = oncelikSirasi.IndexOf(ikinciIslem);

      // oncelikler dizisindeki öncelikler ile karşılaştırıp büyüklüğünü kontrol et
      return (oncelikler[ilkIslemOnceligi] >= oncelikler[ikinciIslemOnceligi]);
    }

Umarım işinize yarar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir