Yığın elemanların sadece bir uçtan eklenip diğer uçtan çıkarıldığı bir liste yapısına benzetilebilir. Son giren ilk çıkar (LIFO) mantığına göre çalışır. Dolayısıyla yığına bir eleman eklenecekse en üste eklenir çıkarılacaksa da en üstten çıkarılır. Bir yığında temelde 4 fonksiyon bulunur:

  1. Yığına eleman ekleme (push)
  2. Yığından elemen çıkarma (pop)
  3. Yığının en üstündeki elemana bakma (peek veya top)
  4. Yığını temizleme (clear)

Bir tane yığınımız olsun

Stack<int> yigin = new Stack<int>();
Yığının Başlangıçtaki Durumu

Push ile bir eleman ekleyelim.

yigin.Push(10);
Yığına 10 Değeri Eklendi

Yığına bir eleman daha ekleyelim.

yigin.Push(20);
Yığına 20 değeri eklendi

Şimdi yığından eleman çıkartalım.

int enUsttekiDeger = yigin.Pop();
Yığından eleman çıkarma ve yığının güncel durumu

Yığından eleman çıkarmadan en üstündeki değeri okuyalım.

enUsttekiDeger = yigin.Peek();
Yığının en üstündeki değer baktıktan sonra yığının durumu

Ve son olarak yığını temizleyelim.

yigin.Clear();
Yığının Sondaki Durumu

Yığının kısaca anlatımı böyle. Kullanıldığı bazı alanlarsa:

  1. Matematiksel ifadelerde açılan parantezlerin kapanmasının kontrolü
  2. Tarayıcılarda geri ve ileri butonlarının çalışma prensibi
  3. Word, Excel ve Photoshop gibi programlarda geri alma ve yineleme işlemleri
  4. İnfix ifadelerin Postfix ve Prefix ifadelere dönüştürülmesi
  5. Şuan bilgisayarınızda çalışan programlarının değişkenleri ve değerleri de yığın ile kontrol edilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir