SQL kullanıyorsanız veri tabanlarınızın yedeğini belirli aralıklarla almanız gerekiyor. Bunu yedek almak istediğiniz veri tabanına (SSMS kullandığınızı varsayarak) Sağ Tıklayıp > Tasks > Back Up… açılan pencereden işlemleri devam ettirerek alabilirsiniz.

Veri Tabanı Yedeğini alma

Daha sonra açılan pencereden kaydedilecek yeri seçip OK tuşuna basıp veri tabanınızın yedeğinizi alabilirsiniz.

Veri Tabanı Yedeği Alma 2

Fakat çok sayıda veri tabanınız varsa bu işlem oldukça uzayacaktır. Onun yerine aşağıda verdiğim scripti kullanarak sistemde bulunan bütün veri tabanlarınızın yedeğini alabileceksiniz:

DECLARE @yol VARCHAR(500)
DECLARE @vtAdi VARCHAR(500)
DECLARE @dosyaAdi VARCHAR(256)
DECLARE @zaman DATETIME
DECLARE @yil VARCHAR(4)
DECLARE @ay VARCHAR(2)
DECLARE @gun VARCHAR(2)
DECLARE @saat VARCHAR(2)
DECLARE @dakika VARCHAR(2)
DECLARE @saniye VARCHAR(2)
 


SELECT @zaman = GETDATE()
SELECT @yil  = (SELECT CONVERT(VARCHAR(4), DATEPART(yy, @zaman)))
SELECT @ay = (SELECT CONVERT(VARCHAR(2), FORMAT(DATEPART(mm,@zaman),'00')))
SELECT @gun  = (SELECT CONVERT(VARCHAR(2), FORMAT(DATEPART(dd,@zaman),'00')))
SELECT @saat  = (SELECT CONVERT(VARCHAR(2), FORMAT(DATEPART(hh,@zaman),'00')))
SELECT @dakika = (SELECT CONVERT(VARCHAR(2), FORMAT(DATEPART(mi,@zaman),'00')))
SELECT @saniye = (SELECT CONVERT(VARCHAR(2), FORMAT(DATEPART(ss,@zaman),'00')))

 
SET @yol = 'C:\yedekler\' 
DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 


OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @vtAdi  

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN
  
    SET @dosyaAdi = @yol + @vtAdi + '_' + @yil + @ay + @gun + @saat + 
@dakika + @saniye + '.BAK' 
    BACKUP DATABASE @vtAdi TO DISK = @dosyaAdi 

 
    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @vtAdi  
END  
CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

Yukarıdaki sorguyu çalıştırdığımızda C’nin altında yedekler klasörüne sistem veri tabanları hariç bütün veri tabanlarının yediğini aldığını göreceksiniz.

Yedek Alınan Veri Tabanları

İsterseniz FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name sorgusuna kısıt vererek sadece kendi istediğiniz veri tabanlarının da yedeğini alma imkanına sahipsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir